Огромни и красиви клони на бука в прохода Печинско.