Докато още спях и телефонът ми извъня ! Чудя се кой ли ми звъни толкова рано, огледах се още е мрак ! Отсреща на телефона е лелинчо ми Любен и чувам думите !'' Ако искаш да снимаш истински ледени прозорчета идвай веднага, докато не са се разтопили''