Дива блатна перуника(ирис). От Кайлъка, Плевен.Автор: Венцислав Гъновски