На 19 август се навършват 179 години, откакто фотографията е призната отФренската академия на науките и изящните изкуства.На 19 август 1839 г. е направено официалното представяне на фотографскияпроцес от Луи Дагер пред Френската академия на науките и изящни изкуства.Френското правителство купува патента и незабавно го прави публичнодостояние.Фотографията навлиза широко на потребителския пазар през 1901 г. спредставянето на известни модели фотоапарати, а през 1925 г. се появявапървият апарат "Лайка" с 35 мм черно-бял филм.