Връх Коджакус - най-високата точка в област Търговище по време на днешния декемврийски изгрев