на Петропавловския Национален събор за Народно творчество