Посрещане на първото юлско утро на връх св. Никола