Камион движещ се с много над разрешената за него дкорост