Това е състоянието на обходен маршрут Ребърково-Люти дол.....