Този щеше да ме удри, като влезе с висока скорост.Това се случи в Нова Загора.