“Съвестен гражданин” сваля глобата за неправилно паркиране от колата си и я поставя на служебния автомобил на Обществен ред