Ремонт от една година,който седи на половина без никакво отношение по въпроса.Как ние да пътуваме до Своге и обратно за да работим. Нетърпимо е.