Пропадане на пътното платно над неоткрития метро тунел, което службите само запълват и асфалтират без да проучат дали няма целия път да се свлече в тунела на метрото.