Потресаваща гледка се разкри в санитарния участък от вододайната зона на река Бистрица, която захранва с питейна вода село Разлив и село Трудовец, община Ботевград. Животински трупове на диви животни са разхвърляни буквално навсякъде, вероятно заради епидемията от африканска чума.Находката се намира в местността Буко равен , която е буферна зона на ловно стопанство Тера Тур. Необходима е спешна намеса и проверка на място от компетентните органи !