За този стълб е сигнализирано на 112 няколко пъти но не се вземат мерки