Улицата е направена с европейски пари, дълга е 300м. и на нея има над 10 знака път с предимство! Колко ли струва 1?