Ежедневно паркиране в кръстовището пред Трета Градска болница.