По принцип не обръщам внимание на такива "шофьори", но да паркираш така до училище рано сутрин, където пресичат предимно малки деца, за мен вече е престъпление.