Наглеците с мълчаливо съгласие на полицията изпреварват колоната.