Както обикновено, когато вали и стават бели. Водачът на луксозния автомобил е подценил възможностите чу при тези условия и резултата е налице