С.Късак общ.Доспат Една година този път е в това състояние и никои не взима мерки трябва да затваряме главните пътища ли та да се обърне внимание