“Качествено” положен асфалт, при изкърпване на дупки в Банкя. Няма свързващ слой между стар и нов асфалт, както и липсва и битумно обкрайчване на фугите.