Дистанцията от 5м преди пешеходна пътека не е спазено и застрашава пешеходците.