Автомобилът беше блокирал пътя и към изхода за Ул. Акад. Стефан Младенов.