Агресивно шофиране, изпреварване в дясната лента и предпоставка за ПТП от водач с Регистрационен Номер СА8771ХР.