Уважаеми БТВ,в прикаченото видео ясно се вижда поведението на делатационните фуги на съоръжението "Аспарухов мост". Същото не се поддържа в нормално експлоатационно състояние, а ситуацията особено по деформационните фуги от страна на пътното платно е предаварийна. Елементи от фугите се движат хаотично и свободно, очевидно извън тяхната функция.За множеството нарушения по асфалтовото покритие на платната въобще не отварям дума, те са отдавна причина за множество катастрофи.След множеството точно определени дати от Премиера и неговите министри за старт на ремонтни дейности по съоръжението, нито една не беше спазена, а моста се разрушава с високи темпове.Надявам се в качеството ви на отговорна медия, да помогнете за бърза реакция на компетентните органи по решение на проблема "Аспарухов мост"