Това е снимка на подлеза при пазара Иван Вазов. Подлезът е залят с вода и не може да се мине!