Електрическият стълб в с. Блатино, община Дупница е с разрушен корпус и от няколко години е опасно надвиснал и застрашава да падне. Въпреки сигналите от страна на собственици на съседни имоти, местната власт в с. Блатино и в гр. Дупница, както и ЧЕЗ не предприемат никакви действия по замяна на ел. стълб с нов. С това се излагат на опасност животът и здравето на хората, както и се създава реален риск от пожар, прекъсване на електрическото захранване в района и множество материални щети. Стефан Ръждев, гр. Дупница