Из Фб на Г-н Марин Марнов -ЯЗОВИР „ОГОСТА”„За да победи злото е необходимо само едно, добрите хора да не правят нищо” /Едмънд Бърг/Г-н Областен управител,В сайтовете Е Bulgaria.bg и Dnes.bg се появиха публикации, в които се изнася информация за язовир „Огоста”, излязла от областната администрация. В нея се казва цитирам: „ че всичко, което е трябвало да бъде направено като ремонт на мокрия откос на язовирната стена и отводящия канал е направено като по този начин се заблуждават жителите на област Монтана. Ако тази информация не е излязла от областната администрация, трябва да бъде опровергана.Истината е, че въпреки решението на МС на РБългария за отпускането на 12 000 000 лв. за ремонтни работи на язовир „Огоста”, все още абсолютно нищо не е направено. И това трябва да се обясни на гражданите на гр.Монтана защо нищо не е правено след като тези ремонтни работи са абсолютно необходими и задължителни. Тъй като Вие сте представител на държавата за област Монтана и отговаряте за евентуални бъдещи негативни последици, свързани с язовир „Огоста” ще се опитам да Ви припомня най-важните проблеми.В левия скат на язовир „Огоста” действа свлачище, което се вижда с просто око, което разруши административната сграда на „Напоителни системи” и е доказано от научните среди в България.Затворените органи на язовир „Огоста” не са в най-доброто техническо състояние, в което трябва да се намират.- Ще отбележа само, че бързопадащия савак все още не е изпробван в експлоатационни условия, защото никой не смее да поеме отговорността от спускането му, тъй като хидравличното масло не е сменяно изцяло от 1086 г..В инжекционната галерия, в един от контролните сондажи, водното налягане е близо 2,5 атм., което означава, че има проблем с инжекционната завеса и до сега няма решение.Отводящият канал въобще не е ремонтиран и разрушенията продължават. Всички описани по-горе проблеми са резултат на лошо стопанисване и неправилна експлоатация на язовир „Огоста”. Той е проектиран и изпълнен като многогодишен изравнител и трябва да се експлоатира като такъв, а не като едногодишен изравнител. Тези проблеми се появиха след като бившия министър на земеделието Мирослав Найденов взе безумното решение да закрие „Напоителни системи” – Монтана, едно добре работещо и печелившо предприятие и го прехвърли към „Напоителни системи”- гр.Враца, пред погледа на всички управляващи в Монтана.Корекцията на р.Огоста, която е неразделна част от хидровъзел „Огоста”, собственост на Община Монтана е в много лошо техническо състояние. В участъка на циганската махала е превърната в не регламентирано сметище, което намалява габаритите на корекцията, пропускателната й възможност, както и променя талвегът на течението. В участъка около 250 м, корекцията на р.Огоста въобще не е завършена, поради незаконното строителство в циганската махала. . В това си състояние корекцията на р.Огоста не може да изпълнява функцията си, за която е предвидена. Всичко това става, поради безхаберието и бездействието на общинската администрация с кмет Златко Живков и заместници Диман Георгиев, Станислав Станоев и Тихомир Антонов. С безразличие наблюдават и съветниците от Общинския съвет с председател Иво Иванов и заместници д-р Кастрев, д-р Делева, Камелия Трифонова и Валери Георгиев.Г-н Областен управител,В това си състояние корекцията на р.Огоста може да проведе максимум 100 куб.м/сек. Преливникът, бързотокът, двата енергогасители на язовира, както й корекцията на р. Огоста са оразмерени да пропуснат 1300 куб.м/сек.. И нали разбирате, че ако през преливника преминат повече от 100 куб.м водата тръгва по улиците и залива града. Практически това се установи при проливните дъждове през 2014 г. от Вашия бивш зам.областен управител Нина Петкова, която тогава ръководеше щаба на Гражданска защита.Колкото до другата информация на двата сайта за ниското ниво на водите в язовир „Огоста” не е проблем само засушаването, а и работата на трите ВЕЦ-а, които черпят вода от язовир „Огоста”, получили разрешения за водоползване от Министерство на екологията и водите. Освен това ще кажа, че ниското ниво в язовира се дължи и на голямата филтрация през левия скат, която е около 5 куб.м/сек.. И към този въпрос, собствениците на язовир „Огоста” се отнасят съвсем нехайно, както и държавните институции отговарящи за язовира. Все пак той е в списъка на обектите, свързани с националната сигурност на България.Притокът от водосборната област на язовир „Огоста” е около 2 куб.м/сек..Трите ВЕЦ-а не работят и не ползват водни маси.Затворените органи на язовир „Огоста” са спуснати и практически не би трябвало да изтича никаква вода.Независимо от това язовир „Огоста” спада на денонощие с около 2 см. Това означава, че за едно денонощие водните количества в язовира намаляват с около 200 000 куб.м/сек.. Защо това става, трябва да се даде отговор.И освен това не си задавайте въпроса, както го правят ръководителите на „Напоителни системи” от къде знам и кой ми дава информация. Достатъчно добре познавам и знам къде се намират водомерните рейки, които определят нивото на водата в язовира, както и добре познавам кривата на завирените обеми, чрез която се определя количеството на водата в язовира.И накрая искам да кажа въпреки многото публикации и коментари:Язовир „Огоста” не може да бъде източен. Единственото място, откъдето може да бъде източен е основния изпускател. От него могат да изтекат максимум 144 куб.м и то при пълен язовир. Преливникът е оразмерен за 1300 куб.м/сек.. Такива водни вълни са идвали и през 1968 и през 2014 г.. Нали се разбира, че всяко количество над 100 куб.м/сек. се задържа в язовир „Огоста”. И ако той прелее при неизградената корекция на реката, водата ще тръгне по улиците на града. И тогава снимките и коментарите няма да бъдат за залетия багер, за църквата и др., а ще бъдат доста по неприятни.В природата, както има сухи години има и години с проливни дъждове, и наводнения. Такъв е кръговратът на водата в природата, а това се учи в трети и четвърти клас. Управлението трябва да е готово да посрещне, както сушата, така и наводнението. Това е и едно от предназначението на всички язовири.М.Маринов