Много умряла риба по цялото крайбрежие на яз. Жребчево