Паветата са пропаднали и се открива дупка с неясна дълбочина. Възможно е в следващия момент да пропадне и цял автомобил