Странно явление в село Върбица Хасковска област . Случката се случва в 5:25ч сутринта , когато бяло кълбовидно нещо , влиза през оградата и продължава , когато се скрива зад една от постройките . СОТ-а на имота се е задействал , когато пристигнали на место служителите не са констатирали нарушения .