Когато моралът е качеството с по-нисък рейтинг от просташкото нахалство, да паркираш на място за инвалиди е въпрос на себедоказване, а не за да не се мориш с няколко крачки повече. Управата на МОЛовете нехае, защото е по-лесно, а и тези с джиповете са по-платежоспособни клиенти от онези с инвалидните колички...