Като реклама в YouTube днес ми се появи агитационен клип на псевдо- политиците от " Кауза Разград"