Ето поредния пример за водач, който не зачита ни то труда на българските пенсионери нито българското законодателство.