Паркирана в археологически обект - раннохристиянската базилика, намираща се в лесопарк Хисарлъка, град Кюстендил. Автомобилите са навлезли дълбоко в градинката и само реставрираните контури на църквата ги спират!