Около и преди 15:00 часа се заоблачи и загърмя, а половин час след това в целия град заваля порой, придружаван от оглушителни гръмотевици.Вятърът се усили и видимостта на моменти беше доста ограничена.Улиците станаха съвсем непроходими.