Много грозен начин, по-който Центъра за Градска Мобилност се подиграва с хората в неравностойно положение. Поставен знак за паркиране, без физически да е осигурено място за това. Зелена зона N36 в кв."Яворов" е неразчертана и нереално обособена. (новина от мобилното приложение на bTV)