Това е входа към избирателните секции във варненски квартал.