Драматичен театър "Рачо Стоянов"Театралният храм на Габрово.