Община Ловеч разкопават стари гробове, и оставят костите на починлаите хора на купчини пръст да бъдат разнасяни от кучета и после положени върху, нечии чужд гроб.