Добър ден ! Искам да подам оплакване за това, че боклука на местност Пазарлията (Крушките), област Варна, община Аврен, не се изхвърля! Не говоря за редвоно, а за това, че ИЗОБЩО не се изхвърля! Направил съм снимков материял и ако трябва ще се свържа с телевизия! Това НЕсъбиране на боклук може да доведе до ред проблеми за околната среда и живущите. Да не говорим за това, че е възможна появата на болести, която е възможно да тръгне и по хората, и по животните.Надявам се за незабавната намеса на общината!Надявам се вашата намеса, като медия и популяризирането на проблема да помогне! Благодаря Ви ! Иван Христов (новина от мобилното приложение на bTV)