Силно притеснителна гледка от нощните заведения по време на коронавирус