Здравейте! Това е площадката на 1гр в яслата на дъщеря ни. Няма много какво да добавя. От снимките се вижда, че тревните площи и асфалта не са във вид, подходящи за игра. Двете от общо три съоръженията, неса безапасни за игра.Няма сянка. Подадохме сигнал в общината преди 3 седмици и няма резултат.