гр. Хасково. Изпреварване през насрещното на светофар, засичайки на кръстовището.