Опасни кабели и канавка. Общината е уведомена, но още не е направила нищо https://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/242109