Две от многото подобни гледки из гр.София. Работещи улични лампи със стърчащи жици пред блок 603 в кв.Люлин 6.