Близо три месеца коритото на река Арда, в град Кърджали, е в този вид. Растителността е достигнала огромни размери. Защо общината го допуска и кога ще върне предишния облик на коритото?