Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и постоянният представител на Световната банка в България Маркус Репник ще открият днес форум на Световната банка, представящ поредица от доклади "По-добро регулиране за по-висок растеж".

Основната тема на форума е свързана с това как може да се подобри бизнес-средата в България. В дискусиите са поканени да участват представители на правителството, парламента, членове на Европейската комисия, на бизнесасоциации и на гражданското общество.

Форумът се открива в 10:00 ч. в зала "София" на гранд-хотел "София".

Освен това министър Трайков днес ще връчи три сертификата клас "А" по Закона за насърчаване на инвестициите. Церемонията е от 15:00 ч. в сградата на МИЕТ, на ул. "Славянска" №8.