Участниците в международната конференция в Бон по проблемите на водата изготвиха пет решения на световните водни проблеми, наречени "ключовете".